Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 10.07.2020

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 10. julij 2020

Jabolčni zavijač

vaba

V minulem tednu smo na nekaterih lokacijah v Brkinih (Beka, Zavrhek in Prelože) zabeležili visoke ulove jabolčnega zavijača. Škropljenje proti jabolčnemu zavijaču svetujemo samo na lokacijah, kjer je presežen prag škodljivosti (10 metuljčkov/feromonsko vabo/teden) in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni.

Za zatiranje jabolčnega zavijača so registrirani naslednji insekticidi: 

 

 

Fitofarmacevtsko

sredstvo

Aktivna snov

Odmerek / konc.

OPOMBE:

Affirm

emamektin

1 kg/ha/m višne krošnje

max. 4,0 kg/ha

 

Afirm opti

emamektin

2,0 kg/ha

 

Calypso SC 480

tiakloprid

0,3 L/ha

Dobro deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (Halyomorpha  halys)

Coragen

klorantraniliprol

0,27 L/ha

 

Delegate 250 WG

spinoteram

0,3 kg/ha

 

Exirel

ciantraniliprol

0,9 L/ha

 

Harpun

piroproksifen

1,0 L/ha

 

Insegar 25 WG

fenoksikarb

0,6 kg/ha

Deluje tudi  na ličinke ameriškega kaparja (Quadraspidiotus perniciosus)

Imidan 50 WG

fosmet

1 kg/ha

Delno učinkovito deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (Halyomorpha  halys)

Laser plus

spinosad

0,3 L/ha

 

Mimic

tebufenozid

0,9 – 1,0 L/ha

 

Mospilan 20 SG

acetamiprid

0,05 %

Max. 0,5 kg/ha

Dobro deluje na ličinke in odrasle osebke marmorirane smrdljivke (Halyomorpha  halys)

Runner 240 SC

metoksifenozid

0,45 L/ha

 

Steward

indoksakarb

0,017 % oz. 225 g/ha

Dobro deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (Halyomorpha  halys)

 

Poleg zgoraj naštetih sredstev lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite tudi pripravke: Agree WG v odmerku 1 kg/ha, Lepinox plus v odmerku 1 kg/ha, Carpovirusine v odmerku 1L/ha ali Madex Max v odmerku 0,05 L/ha/1 m višine krošnje. Našteti pripravki spadajo v skupino biotičnih sredstev oz. bioloških insekticidov, katerih uporaba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi sadja. Ker imajo krajše delovanje in so podvrženi hitremu razpadu, je potrebno škropljenje opraviti v večernem času. V primeru padavin oz. močnega sončnega obsevanja, je priporočljivo škropljenje ponoviti.

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).