Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabilo na delavnico v sklopu izobraževanja »Sonaravna živinoreja in okolje«

datum: 24.06.2020

Vabimo vas na delavnico »Priprava živali na zakol, transport živali in postopki ob zakolu«, ki bo v torek 30. 6. 2020 ob 16.00 na Ljudski univerzi v Postojni, učilnica št.10.

Spoštovani!

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Goricaje partner v projektu »Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju«, sofinanciranem iz ukrepa Sodelovanje PRP 2014 – 2020. Vodilni partner je Ljudska univerza Postojna. V sklopu projekta izvajamo 24-urno izobraževanje o sonaravni živinoreji z ogledi dobrih praks za partnerske in ostale kmetije.

 

Vabimo vas na delavnico »Priprava živali na zakol, transport živali in postopki ob zakolu«, ki bo v torek 30. 6. 2020 ob 16.00 na Ljudski univerzi v Postojni, učilnica št.10.

Predavanja v sklopu delavnice:

 

  • Vpliv prehrane pred zakolom in ukrepi za minimalizacijo stresa v procesu od pašnika do zakola; Gordan Šubara
  • Klavna kakovost in postopki ob zakolu živali; doc. dr. Silvo Žgur
  • Tovorjenje in transport živali; Tomaž Volk
  • Razprava; moderiranje Aleš Valenčič

 

V prvem delu nam bo Gordan Šubara, vodja Centra za održivi razvoj stočarstva Istre  Agencije za ruralni razvoj Istre AZRRI iz svojih dolgoletnih praktičnih izkušenj predstavil pomen in vpliv prehrane na kakovost mesa.

Doc. dr. Silvo Žgur z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani nam bo predstavil postopke ob zakolu živali in kako le-ti vplivajo na kakovost mesa, nadalje nam bo predstavil  klasifikacijo klavnih trupov ter kemične in senzorične lastnosti mesa.

Tomaž Volk, ki izvaja dejavnost odkupa, prodaje in prevoza živine pa nam bo predstavil izkušnje s tovorjenjem in prevozom pašnih živali.

 

Ker je število udeležencev omejeno, prosim za prijavo na e-naslov: darja.zadnik@go.kgzs.si ali na mtel: 031/666 142.

 

 

Pripravila:

Darja Zadnik, univ. dipl. inž. zoot.                                Jože Vončina, univ. dipl. inž. zoot.

Svetovalka specialistka za razvoj podeželja                   Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje