Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 09.04.2020

Akarinoza (Calepitrimerus vitis), erinoza (Colomerus vitis), oidij vinske trte (Uncinula necator) in črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola)

V priobalnem pasu Slovenske Istre in na sončnih legah severne Primorske so zgodnje sorte vinske trte v fenofazi E po Baggioliniju ali 11–12 po BBCH lestvici. To pomeni, da je vinska trta v razvojni stopnji, ko je prvi list razprt in oddvojen od poganjka oz. je razprt že drugi list.

Za zatiranje pršice trsne kodravosti in trsne listne pršice šiškarice lahko uporabite registrirana sredstva  na osnovi močljivega žvepla kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG. Pripravki na osnovi žvepla so še posebej učinkoviti, če je v času škropljenja temperatura zraka nad 15°C. Sredstva na osnovi močljivega žvepla delujejo tudi proti oidiju vinske trte.   

Vinograde, kjer se je v preteklih letih pojavila črna pegavost vinske trte je v primeru padavin smiselno škropiti s pripravki iz spodnje razpredelnice. Okužbe s črno pegavostjo vinske trte zmanjšajo tudi sredstva na osnovi žvepla.

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

Alleat Duo

1,5 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

3 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

3 kg/ha

Cuprablau Z Ultra WP

1,8 kg/ha

Follow 80 WG

1,9 kg/ha

Folpan 80 WDG

1,9 kg/ha

Mikal Flash

3 kg/ha

Momentum F

3 kg/ha

Polyram DF

0,3 %; največji dovoljeni odmerek 3 kg/ha

Universalis

2 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!