Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

NEPOSREDNA PRODAJA KMETIJSKIH PRIDELKOV V ČASO EPIDEMIJE

datum: 08.04.2020

V času epidemije je vlada Republike Slovenije sprejela različne odloke in priporočila z namenom preprečevanja okužbe z novim virusom COVID – 19. Nastalim razmeram se je potrebno prilagodit in vzpostavit sistem, ki bo zagotavljal dovolj varne hrane za potrošnike in hkrati upošteval vse potrebne ukrepe za preprečevanje okužbe ljudi.

Z Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, s katerim se dodatno omejuje gibanje prebivalcev, se ni omejilo opravljanja gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, dostopa do neposredne prodaje kmetijskih pridelkov in proizvodov. Nasprotno, z namenom, da se prepreči gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih, je zaželeno povečati neposredno prodajo, tako na sami kmetiji, kot tudi z dostavo hrane na dom.

 Ob tem priporočamo, da ima kmet pri sebi dokazilo o nujnosti za gibanje v svoji ali drugi občini (npr. izpisek iz RKG, izpisek iz zemljiške knjige ipd., zbirno vlogo, odločbo o opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji), z namenom lažjega dokazovanja, da opravlja svojo dejavnost neposredne prodaje pridelkov ali proizvodov iz dopolnilne dejavnosti.

Več o tem : https://www.kgzs.si/novica/omejitev-gibanja-ter-opravljanje-kmetijske-in-gozdarske-dejavnosti-2020-03-31

 

Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ) priporoča  za varovanja zdravja in zaščite vseh, ki prodajate kmetijske pridelke na domu,  tržnici ali z dostavo na dom, naj  zaradi lastne varnosti in varnosti kupcev pri preprečevanju okužbe z novim virusom COVID – 19, da upoštevate vsa njihova navodila, kot so: uporaba zaščitnih mask in rokavic, ustreznost prostorov, ustrezna razdalje zaposlenih in kupcev, način ravnanja z denarjem, ipd. Pri tem je potrebno pozorno spremljat in nadzorovat kupce pri nakupu živil, da dosledno upoštevajo vaša navodila in jih po potrebi podučiti in opozoriti o nepravilnostih.

Več o tem: https://www.kgzs.si/novica/zascita-pri-prodaji-v-casu-epidemije-2020-03-27