Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo čebulnic

datum: 03.04.2020

Česnova muha (Suillia univittata), porova zavrtalka (Phytomyza gymnostoma)

Na pridelovalnih površinah se pojavlja česnova muha. Rastline v katerih se prehranjujejo žerke postopoma venijo, zunanji listi pa se zvijajo in ukrivljajo. Pojav škodljivca lahko omejimo tako, da posevek zaščitimo z ustrezno pokrivko ali protiinsektno folijo. Na ta način samicam preprečimo odlaganje jajčec.

Poleg uporabe zastirke lahko škodljivca zatiramo tudi kemično. Za zatiranje grizočih žuželk na česnu je dovoljena uporaba sredstva Karate Zeon 5 CS v odmerku 0,15 l/ha. Za boljšo učinkovitost zatiranja je priporočljivo, da škropilni brozgi dodate močilo.

Na posevkih se je začela pojavljati tudi porova zavrtalka. Škodljivec povzroča škodo na poru, čebuli, šalotki in česnu. Poškodbe zaradi porove zavrtalke lahko preprečimo z uporabo ustreznih pokrivk ali z uporabo protiinsektne folije.

Na česnu in šalotki se za zatiranje porove zavrtalke lahko uporabi pripravek Perfekthion (zaloge v uporabi do 30.6.2020) v odmerku 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2). Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni dobi, v časovnem interval od 7 do 14 dni.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!