Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo breskev in nektarin

datum: 27.02.2020

Breskova kodravost (Taphrina deformans) in listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila)

Na izpostavljenih legah so nasadi breskev in nektarin v fenofazi C - D po Baggioliniju ali 55 – 57 po BBCH lestvici (čašni listi odprti). Za zatiranje breskove kodravosti lahko uporabite pripravka Syllit 400 SC v odmerku 2,25 l/ha ali Syllit 544 SC v odmerku 1,65 l/ha.

V sadovnjakih, kjer so brsti še zaprti in še niste škropili proti breskovi kodravosti in listni luknjičavosti koščičarjev, lahko še vedno uporabite bakrove pripravke.

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Badge WG

3,5 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

1,6-2 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

3 kg/ha

Cuprablau Z Ultra WP

1,8 kg/ha

Nordox 75 WG

2 kg/ha

Škropimo v toplem vremenu, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Pri škropljenju bodite pozorni, da zajamete tudi vrhove krošenj. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!