Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Izobraževanja za razvoj dopolnilne dejavnosti - jesen 2019

datum: 11.11.2019

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Oddelek za kmetijsko svetovanje, vas v jesenskem času vabi na izobraževanja za razvoj dopolnilnih dejavnosti.

Datum: 30.10.2019

Kraj: Nova Gorica

 

Izobraževanja za razvoj dopolnilnih dejavnosti – jesen 2019

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Oddelek za kmetijsko svetovanje, vas v jesenskem času vabi na izobraževanja za razvoj dopolnilnih dejavnosti.

''DOMAČA PREDELAVA SADJA V SOK, KIS IN SUHO SADJE''

Kraj: 6.11.2019 ob 9:00,  Turistična kmetija Ivankotovi, Prem 65, 6255 Prem

Predavatelj: Martin Mavsar, univ. dipl. inž. agr. in Tatjana Kmetič Škof, univ. dipl. inž. agr., KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto

 

''ZAKONODAJNE PODLAGE ZA PREDELAVO ZELIŠČ NA KMETIJI''

Kraj: 14.11.2019 ob 12:00, Sadjarski center, Bilje 1, 5292 Renče

Predavateljica: Jožica Kapun Maršik, univ. dipl. inž. agr., Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

 

''PREDELAVA MLEKA V JOGURT, MLAD SIR, SKUTO, MASLO IN SIR ZA  ŽAR''

Kraj: 19.11.2019 ob 11:00, na Smrekarjevi domačiji, Grobišče 11, 6258 Prestranek

Predavateljica: Sara Ketiš, mag. varne prehrane, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

 

''BI RADI TRŽILI MESO, PA NE VESTE KAKŠNE SO MOŽNOSTI IN ZAHTEVE ? in NAČINI ZORENJA MESA''

Kraj: 21.11.2019 ob 10:00, sejna soba KZ Tolmin, Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

Predavateljica: Irena Kos, univ. dipl. inž. živil. tehnol., Kmetijsko gozdarski zavod Celje

 

''TEHNOLOGIJA KONZERVIRANJA ZELENJAVE, TER KISANJE REPE IN ZELJA''

Kraj: 27.11.2019 ob 16:00, Sežana v degustacijski sobi Vinakras, Sejmiška 1a, Sežana

Predavateljica: Stanislava Pažek, univ. dipl. inž. kmet., Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

 

''EVIDENCE SUROVIN IN INOVATIVNE OBLIKE PONUDBE NOČITEV NA TURISTIČNIH KMETIJAH''

Kraj: 3.12.2019 ob 14:00, Koper na turistični kmetiji Krmac, Arjol 3, Koper. 

Predavateljica: Renata Kosi, univ. dipl. zg., Kmetijsko gozdarski zavod Celje