Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 02.08.2019

Hruške in jablane:

Zgodnje sorte hrušk in jablan so v toplejših predelih Primorske že v fenološki fazi BBCH 79 (plodovi dosegli 90 % končne velikosti). V Brkini so jabolka v povprečju dosegla 50 - 60 % končne velikosti, na Tolminskem 60 -70 %.

Škrlup

 

Za zaključna škropljena proti škrlupu dajemo prednost fungicidom, ki imajo dobro delovanje na skladiščni škrlup in ostale skladiščne bolezni. Za ta namen lahko uporabite pripravke na osnovi aktivne snovi kaptan ter nekatere druge pripravke, ki so posebej registrirani za ta namen.

 

JABLANE

HRUŠKE

Odmerek / konc.

Karenca

Sredstvo

Merpan 80 WDG

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

28 dni

Scab 80 WG

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

28 dni

Scab 480 SC

Scab 480 SC

3,13 L/ha

21 dni

Orthocide 80 WG

Orthocide 80 WG

2,0 kg/ha

21 dni

Zato 50 WG

-

0,1- 0,15 kg/ha

21 dni

Zato Plus

     

1,9 kg/ha

35 dni

Flint

-

0,1- 0,15 kg/ha

21 dni

Bellis

Bellis

0,8 kg/ha

7 dni

Geoxe

Geoxe

0,45 kg/ha

3 dni

Switch 62,5 WG

Switch 62,5 WG

1,0 kg/ha

3 dni

Luna experience

Luna experience

0,75 L/ha

14 dni

Pomax

Pomax

1,6 L/ha

5 dni

Vitisan

-

2,5 kg/ha

1 dan

 

Jabolčni zavijač

V minulem tednu so ulovi jabolčnega zavijača ponovno presegali prag škodljivosti na območju Brkinov na lokaciji Zavrhek ter v Vipavski dolini na lokaciji Dombrava. Škropljenje proti zavijaču svetujemo le za tista območja, kjer je presežen prag škodljivost. V tem obdobju svetujemo uporabo pripravkov: Affirm v odmerku 4,0 kg/ha,  Delegate 250 WG v odmerku  0,3 kg/ha, Laser plus v odmerku 0,3 L/ha ali  pripravek Steward v odmerku 225 g/ha. Vsi našteti pripravki imajo 7 dni karence. Uporabite lahko tudi pripravek Mospilan 20 SG v odmerku 0,4 kg/ha ali Calypso SC 480 v odmerku 0,3 L/ha, ki delujeta tudi na druge sesajoče žuželke. Zlasti na ličinke marmorirane smrdljivke, ki so na območju Spodnje Vipavske doline in Goriških brd še vedno v velikem številu prisotne v nasadih. Oba pripravka imata 14 dni karence ter dovoljenje za dvakratno letno rabo.

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Marmorirana smrdljivka

V nasadih jablan in hrušk na območju Vipavske doline in Goriških Brd opažamo prve odrasle osebke poletne generacije marmorirane smrdljivke, ki je že začela z odlaganjem jajčec. Poleg tega so v nasadih še vedno prisotne ličinke 2.-5. stopnje prezimne generacije. Škropljenje proti odraslim stenicam je manj učinkovito, ker so zelo mobilne in hitro odletijo s škropljenih površin, zato svetujemo predvsem zatiranje ličink, v kolikor jih opažate v nasadih. V nasadih jablan in hrušk ima dovoljenje za ta namen pravek Mospilan 20 SG, v 0,05 % konc. oziroma v najvišjem odmerku 0,5 kg/ha, V nasadih hrušk lahko uporabite tudi pripravek Karate Zeon 5 CS v 0,018 % konc.. Oba pripravka imata dovoljenje za dvakratno letno rabo na istih zemljiščih.

Pazite na karenco uporabljenih sredstev ter upoštevajte omejitve glede maksimalnega števila letnih rab. Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

DSC00506.jpgDSC00494.JPGDSC00656.JPGDSC00695.JPGDSC00723.JPG