Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Sadjarska ekskurzija v Srbijo

datum: 14.06.2019

Sadjarski strokovnjaki KGZS - Zavod GO smo se udeležili letošnje ekskurzije Strokovnega sadjarskega društva Slovenije, ki je potekala od 30. maja do 1. junija 2019 po več sadjarskih središčih v Srbiji. Pester program je predvideval ogled intenzivnih nasadov jablane, hruške, marelice, ameriške borovnice in leske na velikih površinah in imeli smo kaj videti!

Z ogledi smo pričeli 30. 5. 2019 v podjetju Frueko (kraj Šid ob hrvaški meji), kjer nas je prijazno sprejel lastnik Slobodan Lazić. Podjetje zaposluje 53 ljudi in sezonsko najema dodatno delovno silo. Obdelujejo 65 ha jablan, 71 ha hrušk, 15 ha marelic, 25 ha orehov in precej poljedelskih površin. V lastni drevesnici pridelujejo izključno jablanove sadike (220.000 sadik letno), začeli bodo cepiti tudi hruško. Sadike imajo za lastno obnovo, viški gredo večina za izvoz. Pridelujejo 5+ sadike sort Gala Schniga, Rdeči delišes klon Jeromine, Idared in Granny Smith. V okviru podjetja imajo tudi hladilnico (3.000 t), ki jo nameravajo prihodnje leto povečati še za 3.500 ton, 90 % pridelka in sadik izvozijo.V Ribarih pri Šabcu smo obiskali Milorada Popića (Popic blueberry d.o.o.), naprednega pridelovalca, ki ima v lasti 20 ha ameriških borovnic sort Duke, Spartan in Bluecrop. Saditi je začel leta 2007, večino pridelka (90 %) izvozi na Nizozemsko. Zemljišča s pH okrog 5 in vsebnostjo gline pod 30 % so idealna za pridelavo te sadne vrste. Grmi so posajeni na grebenih z dodano šoto in žagovino iglavcev, z urejeno fertirigacijo in oroševanjem za hlajenje plodov v času obiranja. Sadilne razdalje so 3 m x 1 m, dvoletne sadike iz Nizozemske, pridelek pa okrog 15 t/ha. Pridelovalec ima Global G.A.P. in SMETA certifikat. Za obiranje najema domačine (150 obiralcev), ki jih spoštuje in dobro plača na obojestransko zadovoljstvo.Naslednji dan smo obiskali podjetje Atos Fructum in vinarijo Deurić v kraju Mala Remeta pod Fruško goro. Imajo 100 ha intenzivnih nasadov jablan s kapljičnim namakanjem in protitočnimi mrežami, 12 ha novejših nasadov marelic in sliv ter 16 ha vinogradov. Imajo tudi hladilnico (6.000 t, ULO), sortirne stroje in pakirnico ter sodobno vinsko klet. Nasadi jablan so posajeni na nadmorski višini 180 m – 260 m. Stremijo k sistemu nič ostankov FFS na plodovih, pridobijo Global G.A.P. in BRC certifikata. Izvozijo 99 % pridelka, polovico v Rusijo, polovico na trg EU (UK, Norveška), ključna je kakovost pridelka. Ne pridelujejo klubskih sort. Za podlago marelice uporabljajo sejanec mirabolane s posredovalko ‘Čačanska lepotica’ ali ‘Stanley’, na višini 0,8 m – 0,9 m cepijo sorto marelice. Nasadov marelic in sliv ne namakajo, ker je na Fruški gori količina vode omejena (vrtine). Namakajo le jablane, prav pomanjkanja vode površin z jablano ne nameravajo širiti. Imajo pa velike načrte s slivo, saj bi radi postavili 200 do 300 ha sadovnjaka te sadne vrste.Blizu Sombora smo obiskali podjetje Agriser; Aleksandar Petrović, odgovorni za razvoj, nam je nanizal ogromno uporabnih informacij. Podjetje obdeluje 600 ha leske, gre za 2-3 leta star nasad. Imajo lasten matičnjak in drevesnico. Na območju je še 320 kooperantov, ki obdelujejo dodatnih 1.000 ha. Podjetje Ferrero jim zagotavlja odkup pridelka lešnikov v celoti, potrebe Ferrera so veliko večje in želijo povečati pridelavo leske v Srbiji, cilj je 6.000 ha. Srbija ima najboljši razvojni program na svetu. Kooperantom nudijo sadike, tehnološko znanje, odkup in kreditno linijo. Pridelujejo tri kakovostne sorte, primerne za predelavo oz. ind. rabo: Tonda di Giffoni (60 %), Nocchione (20 %) in Tonda gentile Romana (20 %) ter nekaj opraševalnih sort. Leske sadijo na razdaljo 5 m x 3 m in jih oblikujejo v grm, ki vstopi v rodnost v 5. letu, polna rodnost pa se začne v 8. letu. Leska ne potrebuje protitočne mreže, uredijo ji subirigacijo z eno cevjo v vrsti, po tretjem letu je 90 % opravil mehaniziranih, potreba po delovni sili je majhna, prav tako niso potrebne hladilnice. Obirajo dvakrat s pomočjo stroja (en stroj/50 ha), s čimer pripomorejo k boljši kakovosti plodov. Povprečen pridelek lešnikov v Srbiji je 3,5 t/ha.V Paliću pri Subotici smo obiskali vinarijo Zvonka Bogdana, znanega pevca, pisca besedil in skladatelja iz Sombora in večerjali v salašu istega lastnika. Vinska klet je na novo urejena v stari secesijski vili, salaš pa obnovljen v skladu z vsemi lokalnimi tradicijami.Zadnji dan smo na poti domov obiskali še podjetja Ripe fruit v kraju Selenča v zahodni Bački, kjer pridelujejo jablano (40 ha) in češnjo (18 ha) ter prav tako večino pridelka izvozijo. Nasadi češenj so novejši, na podlagi Gisela 5, z gojitveno obliko vreteno in večjimi gostotami (1250, 2800 oz. 5600 dreves/ha). Bili so del podjetja Zdravo organic d.o.o., ki se ukvarja tudi s pridelavo in predelavo zelenjave.V Vojvodini smo videli zelo profesionalen in tehnološko sodoben pristop k sadjarski pridelavi pridelovanja. Odlični pridelovalni pogoji (zemljišča, voda), zagotovljen odkup pridelka (leska, am. borovnica) in dobre cene za sadje so izhodišče za nadaljnje povečanje površin, kar načrtujejo v vseh obiskanih podjetjih. Jabolka po ceni 0,6 €/kg izvažajo predvsem v Rusijo, pa tudi na druge evropske trge. Dosegajo dobre pridelke, v povprečju 60-70 t/ha, odvisno od sorte. Intenzivno sadjarstvo z zagotovljenim odkupom je dobičkonosno in dopušča možnost nadaljnje rasti panoge.

DSC02517.JPGDSC02531.JPGDSC02557.JPGDSC02577.JPGDSC02580.JPGDSC02582.JPG

DSC02779.JPGDSC02735.JPGDSC02731.JPGDSC02718.JPGDSC02706.JPGDSC02700.JPGDSC02699.JPGDSC02686.JPGDSC02666.JPGDSC02657.JPG