Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 13.04.2019

Črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola)

Ko poganjki merijo v dolžino od dva do pet centimetrov oz. je vinska trta v fenoloških fazah D do E po Baggioliniju (10 do 13 po BBCH lestvici) je priporočljivo opraviti škropljenje proti črni pegavosti vinske trte. Za zatiranje bolezni lahko uporabite sredstva, ki so navedena v spodnji tabeli.

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Alleato Duo

1,5 kg/ha

Antracol

0,2 %

Antracol WG 70

0,2 %

Cuprablau Z 35 WG

3 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

3 kg/ha

Cuprablau Z Ultra WP

1,8 kg/ha

Follow 80 WG

1,9 kg/ha

Folpan 50 SC

3 l/ha

Folpan 80 WDG

1,9 kg/ha

Mikal Flash

3 kg/ha

Momentum F

3 kg/ha

Polyram DF

0,3 % (največji odmerek 3 kg/ha)

*Red Fox

25-30 l/ha

Universalis

2 l/ha

*Sredstvo Red Fox se uporablja v fenološki fazi konec nabrekanja brsta; brsti nabrekli vendar še ne zeleni (BBCH 03). Sredstvo se ne meša z ostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi.

Za zmanjševanje okužb s črno pegavostjo vinske trte lahko uporabimo tudi pripravke na osnovi žvepla kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG v odmerku 2,5-6,25 kg/ha.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!