Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo jablan

datum: 20.03.2018

Varstvo jablan z bakrenimi pripravki
Zatiranje ameriškega kaparja na jablanah

Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 20. marec 2018

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN

Na izpostavljenih legah so zgodnje sorte jablan v fenofazi B-C po Baggoliniju (53 po BBCH lestvici). Nasade je potrebno poškropiti z bakrenimi pripravki.

Uporabite lahko:

Sredstvo

Odmerek

Badge WG

2,9 kg/ha

Biotip bakrov fungicid plus*

0,75 % (A-C); za tretiranje v fenofazi mišjega ušesa (C3) pa 0,5 % koncentracija

Cuprablau Z 35 WG

0,48-0,75 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

2,5 kg/ha

Cuprablau Z 50 WP

2 kg/ha - za tretiranje v fenofazah od mišjega ušesa do faze, ko so socvetja v balonskem stadiju (BBCH 54-59)

Cuprablau Z ultra WP

2,5 kg/ha - za tretiranje v fenofazah od mišjega ušesa do začetka cvetenja (BBCH 54-59)

Kocide 2000

2 kg/ha

Nordox 75 WG

1 - 1,6 kg/ha

*Zaloge v uporabi do 30.6.2018.

Pripravki na osnovi bakra so deloma učinkoviti proti hruševemu ožigu, zato je njihova uporaba priporočljiva v vseh intenzivnih in travniških nasadih, kot tudi v sadnih vrtovih. Zelo priporočljiva pa je zlasti na območjih in v nasadih, kjer je prisoten hrušev ožig.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Drevesa škropimo v toplem vremenu, brez vetra (zračna vlažnost nad 60 %).

Zatiranje ameriškega kaparja (Quadraspidiotus perniciosus)

V nasadih pečkarjev, kjer se je v preteklosti pojavljala škoda zaradi ameriškega kaparja predlagamo zatiranje omenjenega škodljivca s pripravkom Harpun. Sredstvo se uporablja v 0,0375 – 0,05 % koncentraciji pri porabi od 800 do 1000 l vode na ha. Odmerek pri posamičnem tretiranju ne sme preseči 0,5 l sredstva na ha. Tretira se v fenološki fazi pred cvetenjem jablan. Sredstvo se lahko na istem zemljišču na jablanah uporabi največ dvakrat v eni rastni dobi! Če se s sredstvom tretira jablane pred cvetenjem enkrat, je nato za zatiranje jablanovega zavijača dovoljeno samo eno tretiranje.

Sredstvo je za čebele nevarno, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!