Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Prva opažanja v oljčnikih po obdobju nizkih zimskih tempratur

datum: 06.03.2018

Vdor zelo hladnega zraka v zadnji dekadi februarja z najnižjimi temperaturami, ki so bile v Slovenski Istri in na Goriškem od -6 do -11 C je prizadel nekatere oljčnike. Pod lediščem so bile temperature kar 6 dni.

Po pregledih na terenu smo ugotovili, da je večina oljčnih nasadov mraz dobro prestala. Na srečo je pred hudim mrazom prišlo do ohladitve in so se oljke postopoma prilagodile. Nižje temperature so bile na višjih legah predvsem na platojih izpostavljenih močni burji.

Najbolj občutljive so mlade oljke, predvsem lani posajene. Zato smo svetovali, da take oljke zaščitijo s kopreno, koruznico, kartoni, nikakor pa ne s folijo.

Pravilno zavarovane mlade sadike s kopreno. Pri temperaturah nižjih od - 8 ° C ta zaščita ni zadoščala.

zascita karoni koprena Bendžo 2018 (002)pozeba enoletnih Milok 2018 (002)

1. slika: Lani posajene oljke na izpostavljeni legi, kjer je bila najnižja temperatura -10 ° C so močno prizadete.

2. slika: Na izpostavljenih legah je prizadetih nekaj oljčnikov v polni rodnosti. Na dobrih zavetnih legah pa tudi mlade lani posajene oljke niso prizadete.

 

Potrebno bo opraviti še več terenskih ogledov in nadaljevati s spremljanjem posledic nizkih temperatur. Škoda se lahko pokaže tudi kasneje.

Oljkarjem svetujemo, da pričnejo z rezjo, ko se temperature ustalijo na 6 ° C. Prizadeta drevesa je potrebno čim prej močneje porezati. Zelo prizadete mlade sadike močno porežemo. Če je kambij močno prizadet tudi v spodnjem delu debla mlade sadike, porežemo do tal ali pa nadomestimo to sadiko z novo. Glede na izkušnje pri prejšnjih pozebah je bilo pogosto bolj uspešno sadike nadomestiti. Čeprav so se prizadete mlade oljke (običajno eno  leto prej posajene) obnovile, pa je bila rast slaba, precej manjša od na novo posajenih.