Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo jablan in hrušk

datum: 24.03.2017

Škrlup, hrušev ožig, jablanov cvetožer, ameriški kapar

Varstvo sadnega drevja

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 24. marec 2017

Hruške in jablane

Na izpostavljenih legah v Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri zgodnje sorte hrušk že cvetijo. Večina nasadov na tem območju pa je še v razvojni fazi od BBCH 54-56. Na območju Brkinov in Tolminske so jablane začele brsteti (BBCH 53-54). Na območju Vipavske doline, Goriških Brd in Krasa pa že dosegajo razvojno fazo mišjega ušesa (BBCH 54), pri zgodnih sortah je že razvita listna rozeta (BBCH 55).

V nasadih jablan na območju Brkinov in na Tolminskem je zdaj pravi čas za uporabo bakrovih pripravkov. Uporabite lahko:

Sredstvo Odmerek, koncentracija
Champion 50 WG 0,25 - 0,7 %
Cuprablau Z 35 WP 3 kg/ha
Cuprablau Z 50 WP 2,0 kg/ha
Cuprablau Z ultra WP 2,0 kg/ha
Biotip bakrov fungicid plus 0,75 %
Kocide 2000 2 kg/ha
Nordox 75 WG 1,6 kg/ha

Pripravki na osnovi bakra so deloma učinkoviti proti hruševemu ožigu, zato je njihova uporaba PRIPOROČLJIVA v vseh intenzivnih in travniških nasadih, kot tudi v sadnih vrtovih, ZELO PRIPOROČLJIVA pa je zlasti na območjih in v nasadih, kjer je prisoten hrušev ožig.

Zaradi nevarnosti okužb s škrlupom priporočamo, da nasade hrušk in jablan na območju Vipavske doline, Goriških Brd, Krasa in Slovenske Istre pred napovedanimi padavinami poškropite s kontaktnimi fungicidi.
Uporabite lahko:

JABLANE HRUŠKE ODMEREK
Dithane M-45 Dithane M-45 2 kg/ha
Dithane DG Neotec Dithane DG Neotec 2 kg/ha
Mankoz 75 WG Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Delan 700 WG Delan 700 WG 0,75 kg/ha
Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
Delan pro Delan pro 2,5 l/ha
Merpan 80 WDG Merpan 80 WDG 1,88 kg/ha
Scab 80 WG Scab 80 WG 1,9 kg/ha
Scab 480 SC Scab 480 SC 3,13 l/ha
Orthocide 80 WG Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Polyram DF Polyram DF 2 kg/ha
Tiram 80 WG Tiram 80 WG 3 kg/ha
Syllit 400 SC Syllit 400 SC 1,7 - 2,25 l/ha
Antracol Antracol 0,2 %
Antracol WG 70 Antracol WG 70 0,2 %
Chorus 50 WG Chorus 50WG 0,45 kg/ha
Pyrus 400 SC Pyrus 400 SC 1 l/ha
Mythos Mythos 1,5 l/ha
Faban Faban 1,2 l/ha

V nasadih hrušk, ki že dosegajo balonski stadij oz. cvetijo priporočamo uporabo pripravkov kot so: Chorus 50 WG, Mythos ali Pyros 400 SC, ki jim dodamo enega od kontaktnih fungicidov. Uporabite lahko tudi pripravek Faban, ki je kombinacija anilinopirimidinskega in kontaktnega fungicida, zato se ga uporablja samostojno. Med cvetenjem odsvetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivnih snovi kaptan in dodin.

 

Jablanov cvetožer

Zlasti na območju Brkinov bodite pozorni na pojav jablanovega cvetožerja. Hrošček najbolj ogroža tiste sorte, ki prve cvetijo (Idared, Sumerred, Gala…), pogosteje pa se pojavlja v nasadih v bližini gozdov. Številčnost populacije škodljivca najlaže ugotovimo z metodo stresanja vej, pri čemer 100 vej otresemo v dežnik ali lovilno ponjavo. Če pri tem ulovimo več kot 20 – 30 hroščkov, lahko pričakujemo večjo škodo. Presežen prag škodljivosti ugotavljamo tudi s pregledovanjem vbodov v brste. V nasadih s slabšim cvetnim nastavkom proti škodljivcu ukrepamo le, če smo pri pregledu ugotovili več kot 20 % brstov z vbodi oz. več kot 15 % brstov z odloženimi jajčeci.
Za zatiranje cvetožera je registriran pripravek SPADA v odmerku 2,5 kg/ha. Škropljenje je potrebno opraviti najkasneje do 14 dni pred začetkom cvetenja.

Sredstvo je strupeno za čebele, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Zatiranje ameriškega kaparja

Tudi letos je bilo izdano izjemno dovoljenje za fitofarmacevtsko sredstvo Admiral 10 EC za omejevanje številčnosti populacije ameriškega kaparja na pečkarjih.

Uporabljajo ga lahko le registrirani pridelovalci jabolk, hrušk, ki so sredstvo pravočasno naročili pri zastopniku Hmezad Eximd.o.o..

Sredstvo ni v prosti prodaji.

Admiral 10 EC lahko uporabimo samo 1 krat v rastni dobi, tretiranja pa morajo biti izvedena v času pred cvetenjem (BBCH 07-09). Sredstvo deluje na prezimele ličinke I. razvojne faze. Na jablanah in hruškah se sredstvo lahko uporablja v odmerku 40 ml na 100 l vode pri izhodiščni porabi vode vsaj 800 l/ha, največji dovoljeni odmerek sredstva pa je 0,32 l/ha.

Sredstvo je strupeno za čebele, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

 

Pripravila: Mojca Rot