Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo jablan in hrušk

datum: 31.03.2017

Škrlup, jablanova pepelovka, jablanova in hruševa grizlica, jablanov cvetožer

Varstvo sadnega drevja

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 31. marec 2017

Hruške in jablane

Nasadi hrušk v Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri cvetijo. Nasadi jablan pa so v fenoloških fazah od rožnatega popka do balonskega stadija (BBCH 57-59), pri zgodnjih sortah so že odprti prvi cvetovi (BBCH 60).
Na območju Brkinov in Tolminske so jablane v zelo različnih razvojnih fazah, odvisno od lege in nadmorske višine nasada. Ponekod so še v fazi mišjega ušesa (BBCH 54), v večini nasadov je že razvita listna rozeta (BBCH 55), na izpostavljenih legah pa zgodnje sorte že dosegajo stadij rožnatega popka (BBCH 57).

Škrlup

Zaradi suhega vremena trenutno ni nevarnosti za okužbe s škrlupom. Ob pojavu padavin pričakujemo prvi izbruh askospor. Zato priporočamo, da nasade pred napovedanimi padavinami poškropite s kontaktnimi fungicidi. Uporabite lahko:

JABLANE HRUŠKE ODMEREK
Dithane M-45 Dithane M-45 2 kg/ha
Dithane DG Neotec Dithane DG Neotec 2 kg/ha
Mankoz 75 WG Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Delan 700 WG Delan 700 WG 0,75 kg/ha
Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
Delan pro Delan pro 2,5 l/ha
Merpan 80 WDG Merpan 80 WDG 1,88 kg/ha
Scab 80 WG Scab 80 WG 1,9 kg/ha
Scab 480 SC Scab 480 SC 3,13 l/ha
Orthocide 80 WG Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Polyram DF Polyram DF 2 kg/ha
Tiram 80 WG Tiram 80 WG 3 kg/ha
Syllit 400 SC Syllit 400 SC 1,7 - 2,25 l/ha
Antracol Antracol 0,2 %
Antracol WG 70 Antracol WG 70 0,2 %
Chorus 50 WG Chorus 50WG 0,45 kg/ha
Pyrus 400 SC Pyrus 400 SC 1 l/ha
Mythos Mythos 1,5 l/ha
Faban Faban 1,2 l/ha

Med cvetenjem pečkarjev proti škrlupu priporočamo uporabo pripravkov kot so: Chorus 50 WG, Mythos ali Pyros 400 SC, ki jim dodamo enega od kontaktnih fungicidov. Uporabite lahko tudi pripravek Faban, ki je kombinacija anilinopirimidinskega in kontaktnega fungicida, zato se ga uporablja samostojno. Med cvetenjem odsvetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivnih snovi kaptan in dodin.

Jablanova pepelovka

Zoper jablanovo pepelovko priporočamo uporabo pripravkov na osnovi žvepla v najvišjem dovoljenem odmerku 8 kg/ha. Ukrep priporočamo zlasti za območje Brkinov, kjer imate velike težave z omenjeno boleznijo. Najvišje dnevne temperature v zadnjem tednu presegajo 20 °C, kar ustvarja ugodne pogoje za dobro delovanje pripravkov na osnovi žvepla. Uporabite lahko enega od naštetih pripravkov: Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Uporabite lahko tudi pripravka v tekoči obliki: Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito v odmerku 7,5 l/ha.

 

Hruševa in jabolčna grizlica

Tik pred cvetenjem je čas za obešanje belih lepljivih plošč za spremljanje hruševe in jabolčne grizlice. Ena bela plošča velikosti 20x30 cm zadostuje za kontrolo enega hektara nasada. Plošče obesimo čim više v krošnjo, da so dobro vidne. Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic. Grizlice zatiramo po končanem cvetenju.

Jablanov cvetožer

Zlasti na območju Brkinov bodite pozorni na pojav jablanovega cvetožerja. Hrošček najbolj ogroža tiste sorte, ki prve cvetijo (Idared, Sumerred, Gala…), pogosteje pa se pojavlja v nasadih v bližini gozdov. Številčnost populacije škodljivca najlaže ugotovimo z metodo stresanja vej, pri čemer 100 vej otresemo v dežnik ali lovilno ponjavo. Če pri tem ulovimo več kot 20 – 30 hroščkov, lahko pričakujemo večjo škodo. Presežen prag škodljivosti ugotavljamo tudi s pregledovanjem vbodov v brste. V nasadih s slabšim cvetnim nastavkom proti škodljivcu ukrepamo le, če smo pri pregledu ugotovili več kot 20 % brstov z vbodi oz. več kot 15 % brstov z odloženimi jajčeci.
Za zatiranje cvetožera je registriran pripravek SPADA v odmerku 2,5 kg/ha. Škropljenje je potrebno opraviti najkasneje do 14 dni pred začetkom cvetenja.
Sredstvo je strupeno za čebele, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Pripravila: Mojca Rot