Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Marmorirana smrdljivka

datum: 17.05.2017

Tudi v Sloveniji potrjena prisotnost marmorirane smrdljivke – Halyomorpha halys

Opozorilo pridelovalcem

Datum: 17.05.2017

Marmorirana smrdljivka – Halyomorpha halys

OPOZORILO PRIDELOVALCEM

Tudi v Sloveniji potrjena prisotnost marmorirane smrdljivke – Halyomorpha halys

Pridelovalce obveščamo, da smo sredi meseca aprila tudi v Sloveniji potrdili prisotnost marmorirane smrdljivke - Halyomorpha halys. Gre za izjemno škodljivo tujerodno azijsko vrsto iz družine ščitastih stenic [Pentatomidae], ki je bila v Evropi prvič ugotovljena leta 2004 v Lihtenštajnu ter leta 2008 v Švici. Od tam se je v naslednjih letih razširila v sosednje države. Vrsta je že ustaljena v Švici, Italiji, Franciji, Nemčiji, Grčiji in na Madžarskem. Najdena je bila tudi v Romuniji, Srbiji, v Avstriji in Rusiji. H. halys je do sedaj povzročila največjo škodo na območju Severne Italije (Emilija Romanja, Benečija, Lombardija, Furlanija Julijska krajna), zlasti na pečkatem in koščičastem sadju.

Škodo povzročajo ličinke, nimfe in odrasle stenice, ki se prehranjujejo na listih in plodovih gostiteljskih rastlin. Posledica vbodov v razvijajoče se plodove so drobne nekrotične pege na mestu vboda, zaradi česar se plod na tem delu ne razvija in iznakazi. Najpomembnejši gostitelj H. halys so sadne vrste (jablana, hruška, breskev in nektarina, marelica, sliva, malina, leska, aktinidija) in vinska trta.

V okviru sistematičnega spremljanja smo marmorirano smrdljivko prvič odkrili 11. aprila 2017 na lokaciji Šempeter pri Gorici (Biotehniška šola) ter 18. aprila 2017 na parkirnem prostoru nakupovalnega središča Qulandia v Novi Gorici. V obeh primerih gre za najdbo posameznih primerkov stenice.
Pridelovalcem na območju Primorske svetujemo, da ste pri izvajanju del v nasadih, vinogradih in na posevkih pozorni na pojav pisanih stenic, zlasti tistih z marmoriranim vzorcem. V primeru najdbe sumljivih osebkov prosimo, da obvestite Službo za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica:
- v Novi Gorici na tel. št. 05/3351222, 3351211, 3351214
- v Kopru na tel. št. 05/6304060

O novih najdbah marmorirane smrdljivke vas bomo sprotno obveščali, prav tako o ukrepih za njeno zatiranje.