Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo jablan in hrušk

datum: 19.05.2017

Škrlup, jablanova pepelovka, jabolčni zavijač, hruševa bolšica in listne uši

Varstvo sadnega drevja

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 19. maj 2017

Hruške in jablane

V večjem delu Primorske so hruške in jablane v fazi debeljenja plodov in sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 72 -73).

Škrlup

Nasade jablan in hrušk je potrebno redno škropiti proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi.
Škropljenje opravimo tik pred napovedanimi padavinami.

Kontaktni fungicidi:

JABLANE HRUŠKE ODMEREK
Dithane M-45 Dithane M-45 2 kg/ha
Dithane DG Neotec Dithane DG Neotec 2 kg/ha
Mankoz 75 WG Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Delan 700 WG Delan 700 WG 0,75 kg/ha
Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
Delan pro Delan pro 2,5 l/ha
Merpan 80 WDG Merpan 80 WDG 1,88 kg/ha
Scab 80 WG Scab 80 WG 1,9 kg/ha
Scab 480 SC Scab 480 SC 3,13 l/ha
Orthocide 80 WG Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Polyram DF Polyram DF 2 kg/ha
Tiram 80 WG Tiram 80 WG 3 kg/ha
Syllit 400 SC Syllit 400 SC 1,7 - 2,25 l/ha
Antracol Antracol 0,2 %
Antracol WG 70 Antracol WG 70 0,2 %

Jablanova pepelovka

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov:
Luna experience v odmerku 0,75 l/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato WG v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Flint v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke ter jih odstraniti iz nasada.

Jabolčni zavijač

V zadnjem tednu smo na celotnem območju Primorske zabeležili velik ulov jabolčnega zavijača. Večerne temperature že več dni zapored presegajo temperaturni prag 15 °C, pri katerem začnejo samice zavijača odlagati jajčeca. Svetujemo, da v naslednjih dneh opravite prvo škropljenje proti jabolčnemu zavijaču. V ta namen lahko uporabite pripravke: Coragen v odmerku 0,27 l/ha, Mimic v odmerku 0,9 do 1,0 l/ha, Runner 240 SC v odmerku 0,45 l/ha ali pripravek Harpun v odmerku 1 l/ha.

Pripravki so strupeni za čebele, zato moramo pred škropljenjem odstraniti cvetočo podrast. Škropljenje opravimo v večernem času, ko v nasadu ni čebel. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Hruševa bolšica in listne uši

V nasadih hrušk opažamo pojav listnih uši in ličink drugega rodu hruševe bolšice. Svetujemo pregledovanje mladih poganjkov in vršičkov, kjer najdemo odložena jajčeca in izlegle ličinke (nimfe) hruševe bolšice. Škropljenje je potrebno opraviti, če na 100 pregledanih poganjkov, opazimo 15 poganjkov napadenih z mladimi ličinkami (nimfami I. in II. stadija). Za zatiranje hruševe bolšice in listnih uši lahko uporabite pripravke: Kohinor SL 200 odmerku 0,5 - 1,25 l/ha, Actara v odmerku 240 g/ha, Mospilan 20 SG, Mospilan SG ali Moksycan 20 SG v 0,05 % koncentraciji. Za zatiranje hruševe bolšice lahko uporabite tudi: Vertimec PRO v odmerku 1,125 l/ha, Delegate 250 WG v odmerku 0,3 kg/ha ali pripravek Harpun v odmerku 1 l/ha.

Naštetim pripravkom je zaradi boljše oprijemljivosti priporočljivo dodati sredstva na osnovi rastlinskih ali mineralnih olj v 0,25 % koncentraciji.

Za zatiranje hruševe bolšice lahko uporabite tudi pripravek Movento SC 100 v odmerku 2,5 l/ha. Pripravek dobil dovoljenje za nujne primere za rabo v času od 18.04.2017 do 18.08.2017. Movento SC 100 lahko uporabljajo samo poklicni uporabniki fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine. Pripravek lahko naročite samo direktno pri dobavitelju Bayer d.o.o.. Pripravek Movento SC 100 deluje tudi na listne uši, listne hržice in kaparje.

Pripravki so strupeni za čebele, zato moramo pred škropljenjem odstraniti cvetočo podrast. Škropljenje opravimo v večernem času, ko v nasadu ni čebel. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

 

Pripravila: Mojca Rot