Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestilo o varstvu vinske trte

datum: 24.03.2017

Obvestila za varstvo pri pridelavi vinske trte z dne 24. marec 2017

Akarinoza (Calepitrimerus vitis) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Na izpostavljenih legah so nekatere zgodnje sorte (Chardonnay, Barbera) že v fenofazi B-C po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 01-07 po BBCH. Razvoj vinske trte je še posebej izrazit v Slovenski Istri. Zato svetujemo uporabo pripravkov na osnovi žvepla kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG v odmerku 8 kg/ha. Pripravki na osnovi žvepla so še posebej učinkoviti, če je v času škropljenja temperatura zraka nad 15°C. Sredstva na osnovi močljivega žvepla delujejo posredno tudi proti oidiju vinske trte.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Črna pegavost vinske trte (Cryptosporella viticolavitis)

Na zgodnjih sortah, kjer so poganjki dolgi med 2 in 5 cm in se je v prejšnjih letih močneje pojavljala črna pegavost vinske trte, predlagamo njeno zatiranje.
Uporabimo lahko:

Sredstvo Odmerek ali koncentracija
Folpan 80 WDG 1,9 kg/ha
Folpan 50 SC 3,0 l/ha
Universalis 2,0 l/ha
Polyram DF 0,3 % konc.
Antracol 0,2 % konc.
Antracol WG 70 0,2 % konc.
Cuprablau Z ultra WP 1,8 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP 3,0 kg/ha
Momentum F 3,0 kg/ha
Mikal Flash 3,0 kg/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: dr. Marko Devetak