Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo jablan in hrušk

datum: 16.03.2017

Hrušev ožig, škrlup

Hruške in jablane so na območju Vipavske doline, Goriških Brd in Krasa v fazi brstenja; fenofaza B-C po Baggoliniju oz. 53 po BBCH. Zdaj je pravi čas za škropljenje z bakrenimi pripravki.
Uporabite lahko:

Sredstvo Odmerek, koncentracija
Champion 50 WG 0,25 - 0,7 %
Biotip bakrov fungicid plus 0,75 %
Cuprablau Z 35 WP 3 kg/ha
Cuprablau Z 50 WP 2,0 kg/ha
Cuprablau Z Ultra WP 2,0 kg/ha
Kocide 2000 2 kg/ha
Nordox 75 WG 1,6 kg/ha

Pripravki na osnovi bakra so deloma učinkoviti proti hruševemu ožigu, zato je njihova uporaba PRIPOROČLJIVA v vseh intenzivnih in travniških nasadih, kot tudi v sadnih vrtovih, ZELO PRIPOROČLJIVA pa je zlasti na območjih in v nasadih, kjer je prisoten hrušev ožig.

Na izpostavljenih legah v Vipavski dolini ter v Slovenski Istri so zgodnje sorte hrušk že v fazi D po Baggoliniju oz. 54 po BBCH. V teh nasadih je potrebno pred napovedanimi padavinami opraviti škropljenje proti škrlupu z organskimi fungicidi.
Uporabite lahko:

Sredstvo Odmerek
Dithane M-45 2 kg/ha
Dithane DG Neotec 2 kg/ha
Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Delan 700 WG 0,75 kg/ha
Delan pro 2,5 l/ha
Merpan 80 WDG 1,88 kg/ha
Scab 80 WG 1,9 kg/ha
Scab 480 SC 3,13 l/ha
Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Polyram DF 2 kg/ha
Tiram 80 WG 3 kg/ha
Syllit 400 SC 1,7 - 2,25 l/ha
Antracol 0,2 %
Antracol WG 70 0,2 %

Pripravila: Mojca Rot