Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in ostalih pečkarjev

datum: 10.03.2017

Ameriški kapar, hrušev ožig

OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK

Zgodnje sorte hrušk (Abate fetel, Junijska lepotica) so trenutno v fenofazi C-D po Baggoliniju oz. 08-10 po BBCH. Nasade hrušk, ki že brstijo je potrebno poškropiti z bakrenimi pripravki.

Uporabite lahko:

Sredstvo Odmerek, koncentracija
Champion 50 WG 0,7 %
Biotip bakrov fungicid plus 0,75 %
Cuprablau Z 35 WP 2,5 kg/ha
Cuprablau Z Ultra WP 2,5 kg/ha
Kocide 2000 2 kg/ha
Nordox 75 WG 1 - 1,6 kg/ha

Pripravki na osnovi bakra so deloma učinkoviti proti hruševemu ožigu, zato je njihova uporaba priporočljiva v vseh intenzivnih in travniških nasadih, kot tudi v sadnih vrtovih, zelo priporočljiva pa je zlasti na območjih in v nasadih, kjer je prisoten hrušev ožig.

POSEBNO OBVESTILO ZA SADJARJE

Obveščamo vas, da je bilo tudi letos izdano izjemno dovoljenje za fitofarmacevtsko sredstvo Admiral 10 EC za omejevanje številčnosti populacije ameriškega kaparja na pečkarjih.

Uporabljajo ga lahko le registrirani pridelovalci jabolk in hrušk, ki so sredstvo pravočasno naročili pri zastopniku Hmezad Exim d.o.o. Sredstvo ni v prosti prodaji.

Zatiranje ameriškega kaparja

V nasadih hrušk kjer imate težave z ameriškim kaparjem, je sedaj primeren čas za zatiranje omenjenega škodljivca. Za ta namen ima izjemno dovoljenje za uporabo pripravek Admiral 10 EC. Sredstvo lahko uporabimo samo enkrat v rastni dobi, tretiranje pa mora biti izvedeno v času pred cvetenjem. Pri hruškah se sredstvo uporablja v odmerku 40 ml na 100 l vode pri izhodiščni porabi vode 800 l/ha, največji dovoljeni odmerek sredstva pa je 0,32 l/ha.

Sredstvo je za čebele nevarno, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Pripravil: dr. Marko Devetak