Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo breskev in nektarin

datum: 20.02.2017

Breskova kodravost

Breskova kodravost (Taphrina deformans) in listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila)

Na območju Slovenske Istre in Severne Primorske (predvsem v spodnji Vipavski dolini in v Goriških Brdih), so brsti breskev in nektarin na zgodnjih, sončnih legah dobro razviti (fenofaza B-C po Baggoliniju oz. 03-09 po BBCH). Zaradi tega predlagamo, da se opravi škropljenje proti breskovi kodravosti in listni luknjičavosti koščičarjev s pripravkom CHAMPION 50 WG. Za uporabo na breskvah in nektarinah je karenca sredstva zagotovljena s časom uporabe.

Škropljenje naj bo temeljito, dobro poškropljeni morajo biti tudi vrhovi dreves. Drevesa tretiramo v toplem vremenu, brez vetra (zračna vlažnost nad 60%).

Bodite pozorni na karenco pripravka! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: dr. Marko Devetak