Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 04.07.2017

OBVESTILA O VARSTVU OLJK - Oljčna muha

Varstvo oljk

Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 04. julij 2017

Oljčna muha

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd, Vipavske doline in Goriškega Krasa obveščamo, da smo v večini oljčnikov na feromonskih vabah opazili prisotnost oljčne muhe.

Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu Ulov oljčne muhe 2017 (03.07.2017).

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila priporočamo ukrepanje z zastrupljenimi vabami po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1 - 1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5 % koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4x , Perfekthion pa le 1 x.
Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

V sklopu integrirane pridelave lahko kot kontaktni insekticid proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstva na osnovi deltametrina in sicer: Decis ali Decis 2,5 EC ali Gat decline 2,5 EC vse v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenimi sredstvi je dovoljeno ukrepati največ 2 x na leto. Uporabimo lahko tudi sredstvi na osnovi fosmeta Spada 200 EC v odmerku 2,5 l/ha ali Imidan 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeni sredstvi lahko uporabimo 1 x letno.

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter redno spremljajo pojav oljčne muhe.

Trenutne in napovedane vremenske razmere (visoke temperature in nizka zračna vlažnost) za razvoj in dejavnost oljčnih muh niso ugodne.

Pripravil: Matjaž Jančar