Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Srečanje Strokovne skupine za češnjo v Vipavski dolini

datum: 19.06.2017

Strokovna skupina za češnjo združuje sadjarske strokovnjake iz celotne Slovenije, srečujemo se s ciljem količinsko povečati in kakovostno izboljšati pridelavo češenj v Sloveniji.

Skupina išče rešitve glede izbire podlage, sorte, kombinacije sorta/podlaga, glede varstva češenj in vseh drugih tehnoloških ukrepov (gnojenje, namakanje, rez). Lastno znanje in izkušnje člani skupine posredujemo tehnologom sadjarskih posestev in vsem ostalim zainteresiranim pridelovalcev češenj v Sloveniji. Enkrat letno skupina organizira posvet z aktualnimi vsebinami v pridelavi češenj, v pripravi so tudi tehnološka navodila za pridelovalce.

V skupini sodelujemo zaposleni Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Skupina v zasedbi dr. Valentina Usenik (BF ULJ), Alenka Caf (KGZS-Zavod LJ), Andreja Brence (KGZS-Zavod NM), dr. Stanislav Tojnko (FKBV MB), Vojko Škerlavaj, Matic Novljan (KIS), Iztok Janežič (Sivis d.o.o.), Vasja Juretič, Davor Mrzlić (KGZS-Zavod GO) in Ivan Kodrič je 19. 6. 2017 obiskala Vipavsko dolino. Pridružila sta se nam tudi zaposlena Oddelka za varstvo rastlin Mojca Rot in dr. Ivan Žežlina. Ogled smo zjutraj začeli v nasadu g. Bogdana Slokarja v Lokavcu, ki po lastnih besedah stavi na nove, debelejše sorte (npr. Red Pacific), s katerimi postopno obnavlja svoj 1,25 ha velik nasad. V Vrtovčah nas je g. Ervin Čermelj sprejel v nasadu pod vasjo s krasnim razgledom na Vipavsko dolino. Visoka severna lega češnji zelo prija, saj je rodnost redna in dobra. Oba pridelovalca imata v nasadu urejeno namakanje, ki je neobhodno za reden pridelek češenj. Oglede smo zaključili v SC Bilje, kjer smo lahko primerjali rast in obnašanje dreves na šibki podlagi in sejancu po aprilski pozebi in izpadu pridelka. Po malici so člani skupine v izmenjavi mnenj določili prednostne aktivnosti v prihodnjem delu skupine.