Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo aktinidije

datum: 24.11.2022

Bakterijski ožig aktinidije

Po spravilu pridelka je rastline aktinidije priporočljivo škropiti proti bakterijskemu ožigu aktinidije. Za zatiranje bolezni lahko uporabite pripravke na osnovi bakra, ki so navedeni v spodnji tabeli.

Pripravek

Odmerek

CUPRABLAU Z 35 WG

2 kg/ha

CUPRABLAU Z 35 WP

2 kg/ha

NORDOX 75 WG

0,9-1,6 kg/ha

Pred uporabo sredstva podrobno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila o varovanju okolja!