Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo češenj

datum: 26.05.2017

Češnjeva muha, plodova vinska mušica

Varstvo sadnega drevja

Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 26. maj 2017

Češnjeva muha

Na območju Primorske se je začela pojavljati češnjeva muha. V proizvodnih nasadih češenj je sedaj pravi čas za zatiranje češnjeve muhe na tistih sortah, ki bodo zorele konec junija. Uporabite lahko pripravke: Spada 200 EC v odmerku 2,5 l/ha, Imidan 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha ali Mospilan 20 SG v odmerku 0,375 kg/ha. Vsi našteti pripravki imajo 14 dni karence.

Dosledno upoštevajte karenčno dobo uporabljenih sredstev. Navedena sredstva so čebelam nevarna, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevajte predpise s področja varstva voda!

Za zatiranje češnjeve muhe lahko uporabite tudi pripravek Naturalis v odmerku 2 l/ha. Pripravek vsebuje entomopatogeno glivo Beauveria bassiana in spada med t.i. biološke pripravke ter nima karence. Uporabiti pa ga je potrebno vsaj trikrat zaporedoma v 4 do 7 dnevnih razmikih od časa spreminjanja barve iz rumene v rdečkasto. Njegova uporaba je smiselna pri ekološki pridelavi.
Na vrtovih škropljenje odsvetujemo, priporočamo pa obešanje rumenih lepljivih plošč, na katere se lovi češnjeva muha. Na vsako drevo obesimo vsaj 10 plošč, in sicer bolj na gosto na vzhodno in južno stran krošnje. Ko češnje oberemo, rumene plošče odstranimo, ker se sicer nanje lovijo tudi nekatere koristne žuželke.

Plodova vinska mušica

Kljub temu, da beležimo majhen ulovu plodove vinske mušice na prehranskih vabah, se v nasadih češenj že pojavlja črvivost plodov, zlasti na bolj zrelih plodovih. V nasadih kjer se pojavlja škoda, svetujemo škropljenje proti plodovi vinski mušici z insekticidi. Izbor sredstev in termin škropljenj prilagodite času zorenja češenj. Poleg škropljenja svetujemo tudi izvajanje drugih ukrepov, ki pripomorejo k zmanjšanju škode v nasadih. Med te ukrepe sodi zlasti pravočasno obiranje zrelih plodov, odstranjevanj gnilih in razpokanih plodov z dreves in iz nasada ter masovni ulov plodove vinske mušice na prehranske vabe.

Prezreli ali razpokani plodovi dodatno privabijo škodljivca zato jih je potrebno pobrati in odstraniti iz nasada. Ker bi se lahko v rastlinskih ostankih razvile odrasle mušice je priporočljivo plodove spraviti v prozorne vreče, jih tesno zavezati in pustiti na soncu. Zaradi visoke temperature, ki se razvije v vreči propadejo vse razvojne faze plodove vinske mušice. Omenjeni postopek imenujemo solarizacija.

Pripravki namenjeni zatiranju plodove vinske mušice:

Sredstvo Odmerek ali koncentracija Karenca (dni)
Imidan 50 WG 1,5 kg/ha 14
Spada 200 EC 2,5 l/ha 14
*Laser 240 EC 0,3 l/ha (pri porabi vode do 1500 l/ha) 7

*Pripravku je bilo izdano izredno dovoljenje za nujne primere in velja od 1.5.2017 do 1.9.2017.

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Pripravila: dr. Marko Devetak in Mojca Rot