Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo jablan in hrušk

datum: 16.06.2017

Škrlup, jablanova pepelovka, jabolčni zavijač, hrušev ožig

Varstvo sadnega drevja

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 16. junij 2017

Hruške in jablane

V večjem delu Primorske so hruške in jablane v fazi debeljenja plodov, plodiči premera 20 - 40 mm.

Škrlup

Nadaljujte z izvajanjem rednih škropljenj proti škrlupu. V tem času svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan oz. pripravkov: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 480 SC ali Scab 80 WG. Uporabite lahko tudi druge kontaktne fungicide, ki so navedeni v spodnji tabeli. Priporočeni razmiki med škropljenji so v tem času 10 – 14 dni, prilagoditi jih je potrebno vremenskim razmeram in zdravstvenemu stanju nasadov. Škropljenje je potrebno ponoviti, če pade več kot 20 do 30 mm padavin.
V primeru neurij s sodro ali točo, je potrebno nasade takoj poškropiti s pripravki na osnovi aktivnih snovi kaptan in tiram, ki preprečujejo gnitje plodov.

JABLANE HRUŠKE ODMEREK
Dithane M-45 Dithane M-45 2 kg/ha
Dithane DG Neotec Dithane DG Neotec 2 kg/ha
Mankoz 75 WG Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Delan 700 WG Delan 700 WG 0,75 kg/ha
Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
Delan pro Delan pro 2,5 l/ha
Merpan 80 WDG Merpan 80 WDG 1,88 kg/ha
Scab 80 WG Scab 80 WG 1,9 kg/ha
Scab 480 SC Scab 480 SC 3,13 l/ha
Orthocide 80 WG Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Polyram DF Polyram DF 2 kg/ha
Tiram 80 WG Tiram 80 WG 3 kg/ha
Syllit 400 SC Syllit 400 SC 1,7 - 2,25 l/ha
Antracol Antracol 0,2 %
Antracol WG 70 Antracol WG 70 0,2 %

 

Jablanova pepelovka

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov:
- Luna experience v odmerku 0,75 l/ha,
- Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha,
- Zato WG v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha,
- Flint v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha,
- Tercel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek
- Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha.

V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke ter jih odstraniti iz nasada. Pri temperaturah zraka nad 30 °C in močnem sončnem obsevanju lahko pripravki na osnovi žvepla pri nekaterih občutljivih sortah jablan in hrušk lahko povzročijo ožige na listih. Zato njihovo uporabo v ekstremnih temperaturnih pogojih odsvetujemo.

Jabolčni zavijač

V večjem delu Primorske v zadnjem tednu beležimo nizke ulove jabolčnega zavijača. Izjema je območje Vipavske doline, kjer na nekaterih lokacijah beležimo ulove nad pragom škodljivosti. V nasadih, kjer je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni in opažate presežen prag škodljivosti (več kot 10 metuljčkov/feromonsko vabo/teden), je potrebno opraviti ponovno škropljenje proti jabolčnemu zavijaču. Uporabite lahko naslednje pripravke: Coragen v odmerku 0,27 l/ha, Calypso SC 480 v odmerku 0,3 l/ha, Mospilan 20 SG, Mospilan SG ali Moksycan 20 SG v 0,04 % konc., Delegate 250 EG v odmerku 0,3 kg/ha, Imidan 50 WG v odmerku 1 kg/ha, ali pripravek Steward v odmerku 225 g/ha.

Pri uporabi sredstev, ki so čebelam nevarna je potrebno pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.
Upoštevati je potrebno tudi vodne in druge varnostne pasove.

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 05/3351200).

Pripravila: Mojca Rot