Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk - oljčna muha

datum: 03.08.2017

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd, Vipavske doline in Goriškega Krasa obveščamo, da je ulov oljčnih muh na feromonskih vabah malo številčen, oziroma ga na večini lokacij sploh ni.

Pri pregledu plodov oljk glede poškodovanosti zaradi oljčne muhe smo samo na dveh lokacijah opazili nekaj poškodovanih plodov. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu Ulov oljčne muhe 2017 (31.07.2017).

Glede na številčno prisotnost muhe, poškodovanost plodov in trenutne vremenske razmere ukrepanje proti oljčni muhi ni potrebno in ga odsvetujemo.

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter redno spremljajo pojav oljčne muhe.

Trenutne in napovedane vremenske razmere (zelo visoke temperature in nizka zračna vlažnost) so za razvoj in dejavnost oljčnih muh izredno neugodne.

 

Pripravil: Matjaž Jančar