Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Peronospora (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

datum: 09.05.2017

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 09. maj 2017

Zgodnje sorte vinske trte so v fenofazi H po Baggioliniju oz. 55 do 56 po BBCH, kar pomeni da so socvetja nabrekla in se razvijajo.
Pogoji za okužbe s peronosporo vinske trte so ugodni. Zaradi mokrega vremena in krajevnih padavin priporočamo ponovno preventivno škropljenje proti omenjeni bolezni. Priporočamo, da škropljenje opravite v roku 7 do 8 dni od prejšnjega škropljenja.
Svetujemo uporabo kontaktnih pripravkov:

Sredstvo Odmerek
Antracol 2 kg/ha
Antracol WG 70 2 kg/ha
Cabrio Top 2 kg/ha
Daimyo F 2,5 l/ha
Dithane DG NeoTec 2 kg/ha
Dithane M-45 2 kg/ha
Folpan 50 SC 2 l/ha
Folpan 80 WDG 1,25 kg/ha
Manfil 75 WG 2 kg/ha
Manfil 80 WG 2 kg/ha
Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Penncozeb 75 DG 2 kg/ha
Pinozeb M-45 2 kg/ha
Polyram DF 2,4 kg/ha
Universalis 2 l/ha
Videryo F 2,5 l/ha
Vincya F 2,5 l/ha

Pripravka Cabrio Top in Universalis delujeta tudi na oidij vinske trte. Za zatiranje oidija vinske trte svetujemo uporabo pripravkov na osnovi močljivega žvepla ali drugih kontaktnih sredstev v skladu z navodili.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina