Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 23.06.2020

Oljčna muha

Na posameznih lokacijah na feromonskih in drugih vabah opažamo prisotnost oljčne muhe. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si.

V trenutni fenofazi (razvojna faza) oljke H oziroma 70-72 BBCH (formiranje plodov) oljčna  muha še ne odlaga jajčec v plodove in ne dela škode.

Glede na pojav  muhe bi za zmanjšanje populacije škodljivke lahko začeli s posrednimi načini varstva in sicer s postavitvijo vab za množičen ulov in z odvračalnimi sredstvi. Cilj je privabljanje oziroma uničenje škodljivca z večjim številom vab. Le te so lahko različnih oblik in delujejo vizualno (rumena barva), prehransko (razne amonijske soli, hidrolizirani proteini…) ter s pomočjo spolnih feromonov. Izdelamo jih lahko tudi sami.

V letošnjem letu je kot dovoljenje za nujne primere dobila vaba za množičen ulov Flypack dacus trap (deltametrin 0,015 g/vabo). Predvidena je namestitev od 55 do 100 vab/ha oljčnika. Vabo lahko uporabimo tudi kot pripomoček za spremljanje pojava oljčne muhe. Več podatkov o vabi, kakor tudi naročilnico za nabavo vabe dobite na spletni strani: https://metrob.si/pages/obvestili-in-narocilnici-za-curatio-ter-asset-five

Kot odvračalo  za oljčno muho je letos za uporabo na oljki registriran tudi pripravek Invelop White Protect  na osnovi talka, ki je registriran kot osnovna snov za varstvo rastlin. Nanesen na rastline ustvarja fizično oviro, ki ščiti nadzemne dele pred biotičnim stresom povzročenim z napadom škodljivih žuželk in gliv ter abiotičnim stresom povezanim s prekomernim sončnim obsevanjem. Poraba med 25 in 20 kg/ha za eno aplikacijo. Obe sredstvi lahko uporabimo v okviru ekološke pridelave oljk.

Do konca meseca junija lahko za ukrepanje proti oljčni muhi uporabimo tudi stare zaloge sredstva Perfekthion v odmerku 1,2 l/ha. Letno je dovoljeno le eno kurativno škropljenje. Sredstvo je nevarno za čebele.  Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Med tretiranjem in 4 dni po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje.  Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti (mulčiti ali pokositi) plevel pred cvetenjem.

Po 1.7.2020 uporaba sredstva Perfekthion ni več dovoljena!

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Oljkarjem priporočamo, da tudi sami v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče za spremljanje pojava najpomembnejše škodljivke oljk. Vabe postavimo na južni oziroma zavetrni del krošnje oljke v višini glave. Na 1 ha namestimo eno do tri vabe. Veliko bolj selektivne so feromonske vabe, saj se na njih v glavnem lovijo le oljčne muhe, medtem ko se na rumenih lepljivih ploščah lovijo tudi druge žuželke, med katerimi je veliko koristnih. Nameščanje velikega števila rumenih plošč je tako lahko bolj škodljivo kot koristno.