Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabilo na predavanja: AKTUALNI ŠKODLJIVI ORGANIZMI V SADJARSTVU, VINOGRADNIŠTVU IN ZELENJADARSTVU

datum: 07.02.2019

Temo bosta razložila Matjaž Jančar, univ.dipl.inž.agr., svetovalec specialist za varstvo rastlin in dr. Marko Devetak, svetovalec specialist - prognostik

KGZS-Zavod GO, izpostava Kmetijska svetovalna služba Koper v sodelovanju z oddelkom za varstvo rastlin KGZ Nova Gorica vabi pridelovalce na predavanje:

 

AKTUALNI ŠKODLJIVI ORGANIZMI V SADJARSTVU, VINOGRADNIŠTVU IN ZELENJADARSTVU

 

                                     POBEGI, četrtek, 14.02.2019 ob 17.00 uri

(dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi)

 

Temo bosta razložila Matjaž Jančar, univ.dipl.inž.agr., svetovalec specialist za varstvo rastlin in dr. Marko Devetak, svetovalec specialist - prognostik

 

 

 

Vabljeni !