Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo breskev, nektarin in marelic

datum: 09.03.2017

Breskova kodravost, murvov kapar, cvetna monilija

Varstvo sadnega drevja

Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 9. marec 2017

OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN

Breskova kodravost (Taphrina deformans)

V nasadih severne Primorske in Slovenske Istre so brsti breskev in nektarin že močno nabrekli (fenofaza E po Baggoliniju oz. 55 – 57 po BBCH). Zaradi ugodne vremenske napovedi v prihodnjih dneh svetujemo škropljenje nasadov s pripravki za zatiranje breskove kodravosti. Uporabite lahko sredstvo Syllit 400 SC v odmerku od 1,7 do 2,25 l/ha ali Ziram 76 WG v koncentraciji 3 kg/ha.

Škropljenje naj bo temeljito, dobro poškropljeni morajo biti tudi vrhovi dreves. Drevesa škropimo v toplem vremenu, brez vetra (zračna vlažnost nad 60%).

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Murvov kapar (Pseudaulacaspis pentagona)

V nasadih breskev in nektarin, ki še ne cvetijo in kjer se pojavljajo težave z murvovim kaparjem, predlagamo zatiranje omenjenega škodljivca. Za ta namen je pridobilo izjemno dovoljenje za uporabo sredstvo Admiral 10 EC. Pripravek se lahko uporabi pred cvetenjem in le enkrat v rastni dobi.

Na breskvah in nektarinah, ki še ne cvetijo se sredstvo lahko uporablja v odmerku od 35 do 40 ml na 100 l vode. Izhodiščna poraba vode na ha je 800 l, največji dovoljeni odmerek sredstva pa je 0,32 l/ha.

OBVESTILO O VARSTVU MARELIC

Cvetna monilija (Monilinia spp.)

Marelice povečini že cvetijo (fenofaza F po Baggoliniju oz. 63 – 65 po BBCH) zato svetujemo uporabo sredstev za zatiranje cvetne monilije.

Registrirani pripravki za zatiranje cvetne monilije na marelicah:

Sredstvo Odmerek, koncentracija
Chorus 50 WG 0,5 kg/ha
Duaxo koncentrat 1,1 – 3,3 l/ha
Rovral Aquaflo 1,5 – 2,25 l/ha
Score 250 EC 0,45 l/ha
Serenade ASO 8 l/ha
Switch 62,5 WG 0,08 % (največji dovoljeni odmerek ne sme presegati 1 kg/ha)
Topsin-M 1 kg/ha

Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvračalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: dr. Marko Devetak