Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo breskev, nektarin in marelic

datum: 03.03.2017

Breskova kodravost, cvetna monilija, listna luknjičavost koščičarjev

Varstvo sadnega drevja

Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 3. marec 2017

OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN

Breskova kodravost (Taphrina deformans)

Zaradi ugodnih temperatur se sadne rastline hitro razvijajo. V nasadih na sončnih legah so brsti breskev in nektarin že močno nabrekli (v fenofazi E po Baggoliniju oz. 55 – 57 po BBCH) zato proti breskovi kodravosti svetujemo uporabo pripravkov Syllit 400 SC v odmerku od 1,7 do 2,25 l/ha in Ziram 76 WG v odmerku 3 kg/ha.

Na manj izpostavljenih legah so brsti breskev in nektarin še v fenofazi B-C po Baggoliniju oz. 03-09 po BBCH. V omenjenih nasadih se lahko še vedno uporabi fungicide na osnovi bakra.

Registrirani pripravki za zatiranje breskove kodravosti:

Sredstvo Odmerek, koncentracija
Champion 50 WG 0,25 %
Biotip bakrov fungicid plus 1 %
Cuprablau Z 35 WP 3 kg/ha
Cuprablau Z Ultra WP 1,8 kg/ha
Nordox 75 WG 2 kg/ha

Škropljenje naj bo temeljito, dobro poškropljeni morajo biti tudi vrhovi dreves. Drevesa škropimo v toplem vremenu, brez vetra (zračna vlažnost nad 60 %). Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Da bi se zmanjšalo infekcijski potencial za monilijo v nasadih koščičarjev priporočamo, da odstranite posušene plodove (mumije) iz nasada.

OBVESTILO O VARSTVU MARELIC

Cvetna monilija (Monilinia spp.)

Na območju Slovenske Istre in Severne Primorske (predvsem spodnje Vipavske doline in Goriških Brd), marelice na zgodnejših, sončnih legah začenjajo cveteti (fenofaza D-E po Baggoliniju oz. 59-60 po BBCH). Zaradi nevarnosti pojava cvetne monilije svetujemo, da nasade poškropite proti omenjeni bolezni.

Za zatiranje cvetne monilije na marelicah so registrirani spodnji pripravki:

Sredstvo Odmerek, koncentracija
Chorus 50 WG 0,5 kg/ha
Duaxo koncentrat 1,1 – 3,3 l/ha
Rovral Aquaflo 1,5 – 2,25 l/ha
Score 250 EC 0,45 l/ha
Serenade ASO 8 l/ha
Switch 62,5 WG 0,08 % (največji dovoljeni odmerek ne sme presegati 1 kg/ha)
Topsin-M 1 kg/ha

Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvračalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila)

Pri pozno cvetočih sortah in v tistih nasadih, kjer brsti šele nabrekajo (fenofaza D-E po Baggoliniju oz. 53-55 po BBCH), še lahko opravimo škropljenje proti listni luknjičavosti koščičarjev. Priporočamo uporabo sredstva CHAMPION 50 WG v koncentraciji 0,5 do 1 %.

Bodite pozorni na karenco pripravka! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: dr. Marko Devetak