Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo marelic

datum: 16.02.2017

Listna luknjičavost koščičarjev

Varstvo sadnega drevja

Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 16. februar 2017

OBVESTILO O VARSTVU MARELIC

Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila)

Na izpostavljenih legah na območju Slovenske Istre in Severne Primorske (predvsem v spodnji Vipavski dolini in v Goriških Brdih), so brsti marelic na zgodnjih, sončnih legah že napeti (fenofaza B-C po Baggoliniju oz. 03-09 po BBCH). Zaradi tega predlagamo, da se opravi škropljenje marelic proti listni luknjičavosti koščičarjev s pripravkom CHAMPION 50 WG v koncentraciji 0,5 do 1 %. Za uporabo na marelicah je karenca sredstva zagotovljena s časom uporabe.

Bodite pozorni na karenco pripravka! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: dr. Marko Devetak